Barevný tisk ve shodě

Tisk na našem barevném digitálním stroji CANON iPRC 6010 splnil požadavky na certifikaci dle normy ISO 12647-7:2007.

Konzultační společnost GRAFIE CZ, s. r. o. nám vystavila certifikát, kterým je garantováno splnění požadavků výše uvedené normy na křídové a ofsetové papíry.

V praxi to znamená barevnou shodu s ofsetovým tiskem a zavádí pravidla pro korektní, barevně věrný digitální tisk.